Overkørselsvægt - det rigtige alternativ til en brovægt
Forhandlerlogin
 

PRÆSTBRO® Platformvægt DINA3

Vores platformvægt er et godt og billigere alternativ til en traditionel brovægt.

Ved en dynamisk vægt forstås at vejningen foregår under bevægelse.
Et hvilket som helst køretøj kan vejes, og vejningen foregår ved at man kører med en hastighed på 1-5
km/t, hen over vejepladerne. Når overkørslen er til ende, udregner computeren automatisk den samlede vægt.

Vejningen foregår således at der vejes én aksel af gangen, og der kan vejes op til 12 aksler efterfølgende hinanden. Kapaciteten er 20 ton pr aksel, og der er ingen begrænsninger for køretøjets længde. Når et køretøjs hjul bevæger sig ind over vejepladen begynder systemet straks at veje, og vejninger fortsætter indtil hjulet har forladt vejepladen. Der foretages 100 vejninger pr. sekund. 10 % af de højeste vejninger og 10 % af de laveste vejninger bliver frasorteret, og herefter udregnes gennemsnittet af de resterende. Dette giver et meget præcist resultat. På fjerndisplayet, der medfølger, kan de kraftige røde tal ses fra lang afstand, hvilket betyder at føreren, imedens han kører hen over vejepladerne, kan følge vejningerne af hver enkelt aksel, og til sidst aflæse det endelige resultat på displayet. Efter hver afsluttet vejning udskriver printeren automatisk en specificeret vejeseddel, med angivelse af vægten på hver aksel samt det samlederesultat.

Markstyring:
I vejecomputeren kan der indtastes et bruger nummer eller et marknummer. Herved er det muligt at få en præcis registrering af udbyttet fra hver enkelt mark.

Mobilt og fleksibelt:
De 2 vejeplader kan lægges på et fast underlag og er her i stand til at veje alle enkeltakslede køretøjer.
Skal der vejes med boogie eller tridem-aksler skal vejepladerne monteres i et betonfundament, således at pladerne er i niveau med overfladen. Har man flere gårde støbes der det antal fundamenter der er nødvendige og blot flytter pladerne hen hvor vejningerne skal foretages

Overførsel af data:
Via et lille styringsprogram, kan alle data overføres til en alm. PC, hvorfra der kan foretages markstyring,
lagerstyring samt økonomistyring ud fra de oplysninger der kommer fra vejecomputeren.

NYHED:
Præstbro vægtregistrering
Giver mulighed for direkte opkobling til PC.
Pris for vægtregistrering: 5.900 eks. moms.

Opsætning af DINA3, display på stander, ekskl. bro- og færgeudgifter: 5.200 eks. moms.Film

Sidst opdateret 02/2018  
Alle priser er i DKK og eks. moms  
Gå til top

Præstbro Maskiner A/S
Frederiksbergvej 11
9330 Dronninglund
CVR-nr: 1155 6779
info@prastbro.dk

98 86 72 88